Y KUŞAĞINDA STRES VE MUTSUZLUK, 2020


Her zaman ya da çoğu zaman kaygılı veya stresli hissettiklerini belirten Y kuşağı katılımcıların yüzdesi

Türkiye %55  Dünya %44

Ebeveynlerinin kuşağından daha mutlu ya da daha mutsuz olacağına inanan Y kuşağı katılımcıların yüzdesi

Türkiye Daha mutlu %17 Daha mutsuz %66

Dünya Daha mutlu %26 Daha mutsuz %45 (Deloitte)