VERGİ GELİRLERİNİN GSYİH’E ORANI: OECD ÜLKELERİ ARASINDA VERGİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2019


• Nüfuslar ve ekonomiler farklılık gösterdiğinden, vergi gelirlerinin GSYİH’e oranını kullanmak, uluslararası vergi sistemlerini karşılaştırmanın en yararlı yollarından biridir.

• Vergi gelirlerinin GSYİH’e oranı = Toplam vergi geliri / GSYİH Böylece bir ülkenin vergi geliri ekonomisinin büyüklüğüne göre ölçülür. (%) Danimarka 46.3 Fransa 45.4 Belçika 42.9 İsveç 42.9 Avusturya 42.4 Finlandiya 42.2 İtalya 42.4 Norveç 39.9 Hollanda 39.3 Lüksemburg 39.2 Almanya 38.8 Yunanistan 38.7 Slovenya 37.7 İzlanda 36.1 Macaristan 35.8 Polonya 35.4 Çekya 34.9 Portekiz 34.8 Slovakya 34.7 İspanya 34.6 Kanada 33.5 Estonya 33.1 Birleşik Krallık 33.0 Yeni Zelanda 32.3 Letonya 31.2 İsrail 30.5 Litvanya 30.3 İsviçre 28.5 G. Kore 27.4 ABD 24.5 Türkiye 23.1 İrlanda 22.7 Şili 20.7 Kolombiya 19.7 Meksika 16.5

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, belirli bir dönem içinde, yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. Örneğin, Türkiye’nin GSYH’si, Türkiye’de bir yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerini ifade eder. (visual capitalist)