İlkokulda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı – 2019


İlkokulda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı (2019)

1- Hindistan: 27.7, 2- Meksika: 24.4, 3- Brezilya: 23.9, 4- Rusya Federasyonu: 23.5, 5- Kolombiya: 23.1, 6- Birleşik Krallık: 19.9,  7- Fransa: 18.8, 8- Çek Cumhuriyeti: 18.7, 9- Şili: 18.6, 10- Türkiye: 17.5

OECD Ortalaması: 14.5

Kaynak: OECD Bir Bakışta Eğitim 2021